AD Con je u ožujku izabran za voditelja gradnje novog groblja u Crnom. Cijena njihove ponude u skladu je s javnom nabavom: 190 tisuća kuna bez PDV-a je bila procjena vrijednosti, a ponuda AD Con iz Zadra dvije tisuće kuna niža. Radi se o firmi čije je jedan od osnivača Damir Stipanov, koji je do listopada 2020. godine bio direktor zagrebačkog Investinženjeringa.

Ta je firma u više navrata bila u nadzoru i vođenju EU projekata kojima je Grad Zadar investitor. U tome je najvažnija uloga upravo zadarskog stručnjaka dipl. ing. Stipanova.

On će sa svojim suradnicima u firmi AD Con, Blaženkom Špiljar Šenjug i Matejom Zupčićem, sa zagrebačkom adresom, voditi gradnju novog groblja uime Odjela za graditeljstvo, iako se ne radi o EU projektu.

Krajem prošle godine najavljeno je u Crnom kako će se za prvu fazu u Gradskom proračunu rezervirati prvih 7 milijuna kuna (ukupna procjena projekta je 25 milijuna kuna), nakon čega je najavljeno raspisivanje natječaja za izvođača radova do kojeg još nije došlo. Predviđeno trajanje gradnje prve faze 1. etape je dvije i pol godine, najavio je pročelnik Darko Kasap prilikom otvaranja pristupne ceste za novo groblje.

Za njega je proveden arhitektonski natječaj 2011. godine kada je pobijedila zagrebačka arhitektica Helene Njirić. Grad Zadar je 2017. godine povjerio posao izrade projektne dokumentacije Livakovićevom D&Z koji je  za taj posao u zajednici sa studijom Helene Paver Njirić iz Zagreba ugovorio za 1.495.000 kuna, bez PDV-a.

Kad će Nasadi početi ugovarati pretprodaju novih grobnih mjesta, još je neizvjesno.

Novo groblje Crno nije projekt aktualnog gradonačelnika Branka Dukića a nismo ga ni našli u programu zadarskog HDZ-a za novi Dukićev mandat.

Na Gradskom groblju u izradi je 14 novih grobnica na predjelu prema Lignumu i time je do kraja iskorišten kapacitet.