Za rekonstrukciju stare zgrade Tehničke škole, na natječaj Sveučilišta pristiglo je šest ponuda potencijalnih izvođača radova procijenjene vrijednosti 25.960 000 kuna bez PDV-a.

Iznosi otvorenih ponuda su u rasponu od 28.5 do 37.8 milijuna kuna, naravno bez poreza.

Zbog njihovih pitanja, a prema zakonu o javnoj nabavi, natječaj, objavljen u travnju odužio se mjesec dan.

Najnižu ponudu od 28 530 007.50 dao je Strabag Hrvatska, dok je najviša Graditelja svratišta. Oni su  bili kandidati za izvođača radova na studentskom domu i menzi s  najnižom ponudom od 59.8 milijuna kuna bez PDV-a, ali nisu dostavili sva jamstva da bi bili izabrani. Na tom natječaju Sveučilišta  iz 2019. godine u konkurenciji je bilo sedam firmi. Taj izvođač sa sjedištem u Zagrebu i još tri regionalna centra za novi novi posao od Sveučilišta traže 37 884 720.85 kuna.

To je nešto veći iznos od onog kojeg je licitirao zagrebački ING- Grad na iznos od 37 848 849.26 kuna.

Zadarski Krekić Avangard bio je nešto niži te je dao ponudu na 36. 342 493.15 kuna, dok je splitski Tramont 31. 233 071.30.

Novac u iznosu od 34.3 milijuna kuna za ovu investiciju, Sveučilište je osiguralo preko ITU programa Grada Zadra za EU projekte.