Gradsko društvo Crvenog križa Zadar demantiralo je infomacije koje se dijele društvenim mrežama o navodnom nedostatku krvi u zadarskoj bolnici. Naglašavaju da je stanje krvi u Općoj bolnici Zadar na odličnoj razini i da u niti jednom trenutku krvi nije nedostajalo.

-  Kao što svi znate, dogodilo se nekoliko prometnih nezgoda sa teškim posljedicama što je utjecalo na potražnju i potrošnju krvi, konkretno krvne grupe 0+. Unatoč tome, službeno se nije izlazilo u javnost sa apelom za darivanje krvi jer stanje sa gore navedenom krvnom grupom nije bilo kritično. ali se trebalo djelovati na to da se zaliha poveća. Poziv darivateljima je išao na način da smo određeni broj darivatelja za koji smo smatrali da je dovoljan, pozvali osobno i ciljano putem SMS poruka. Ovo je ustaljeni način komuniciranja sa darivateljima te je i ovaj put urodio plodom, napisali su zahvalivši svim darivateljima koji su se odazvali pozivu na ovaj ili onaj način i humanim činom pomogli spasiti ljudske živote.