Na Sveučilištu u Zadru od 23. do 27. kolovoza održat će se 23. Ljetna akademija čiji su organizatori Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar.

Ovogodišnja ljetna akademija uključivat će tečajeve stručnog usavršavanja koji će biti namijenjeni svim stručnjacima koji se bave djecom sa razvojnim teškoćama i koji sudjeluju u svim segmentima habilitacije djeteta i njihove integracije u sustav redovnih institucija. U sklopu ovogodišnje Akademije održati će se predavanja i i radionice vezane uz Hammersmith neurološki pregled dojenčadi (HINE), SCPE klasifikaciju cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom te Marte Meo prirodna potpora razvoju kojom se pomaže osobama koje imaju teškoća u komunikaciji.

Uz hrvatske stručnjake na ovom području, prisutni i eminentni predavači i stručnjaci iz Finske, Nizozemske i Austrije.