Idućeg ponedjeljka, 13. rujna u prostorima Općine Starigrad održava se konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije odlagališta otpada „Samograd". 

Projekt sanacije odlagališta otpada „Samograd" provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan 15. srpnja 2020. godine između Općine Starigrad kao Korisnika, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1.

Razdoblje provedbe projekta je od 9. lipnja 2020. - 9. listopada 2021., a ukupna vrijednost projekta iznosi 7.112.465,00 kuna. Od navedenog iznosa 4.566.424,57 kuna osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirala Općina Starigrad. 

Radove je izvodio G.T. Trade d.o.o., Split, stručni nadzor obavljao je KONUS d.o.o., Zadar, projektantski nadzor PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb, a uslugu tehničke pomoći te promidžbe i vidljivosti projekta pružao MAXICON d.o.o., Zagreb. 

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno i sanirano odlagalište otpada odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta. Sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 0,54 ha.