Zadarska županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2022. godinu.

Prijave projektnih/programskih aktivnosti mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije ulaze programi ustanova u kulturi s područja Zadarske županije, programi amaterskih udruga, znanstveno-istraživački programi, filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi, programi glazbene kulture, nakladnička djelatnost, predškolski programi, programi za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, športsko-rekreacijske aktivnosti građana i učenika, programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina itd.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 11. listopada 2021. godine.