Početak radova na dogradnji đige u luci Sali, koja je ovo ljeto pucala po šavovima od nautičkog prometa, najavljen je za 1. listopada.

Županijska lučka uprava nositelj je projekta „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku" u sklopu Operativnog programa sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa koji za specifični cilj ima poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.554.459,65 kn, od kojih se 85 posto sufinancira iz EU fondova, a 15 posto sufinancira Ministarstvo mora.. Na ponovljenom natječaju izabrani izvođači radova su Zajednica ponuditelja Adriaing iz Kopera, Adriaing Buje i Kali gradnja. S njima je ugovoren rok za radove 24 mjeseca, a u posao će ih uvesti i nadzirati Zajednica ponuditelja D&Z d.o.o. Zadar i Investinženjering

Postojeća lučka infrastruktura luke Sali, u kojoj se odvija cjelogodišnji linijski prijevoz i to linije 9406 i 406, svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava trenutne niti buduće sigurnosne potrebe. Zbog trenutnog infrastrukturnog stanja, potrebna je dogradnja luke kako bi se omogućilo sigurno i redovito odvijanje pomorskog prometa što bi zadovoljilo potrebe lokalnog stanovništva.

Nesigurno pristajanje brodova u luci Sali i neredovito odvijanje pomorskog prometa negativno utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva kojem je potrebna kvalitetna povezanost s kopnom, iz administrativnih, gospodarskih, obrazovnih i ostalih razloga., Provedbom projekta povećavat će se dimenzija luke, izgraditi nova operativna obala i lukobran čime bi se stvorili uvjeti za sigurnije prometovanje i pristajanje brodova na području luke Sali.

U sklopu dogradnje luke Sali obala će se produžiti na149,5 m odnosno 141,5 m neto dužine privezne crte s osiguranim gazom od 4 metra koja će se izvesti na 72 armirano-betonska pilota promjera 800/870 mm. Zatim će se urediti zaobalne površine iza novoizgrađene obale. Projektom kojeg je izradila Obala iz Splita predviđena je izrada glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od ukupno 116 m koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušećih armirano-betonskih pilota promjera 1300/1380 mm

Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristit će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućuje tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni kratkotrajni privez različitih plovila.

Voditelja projekta gradnje ovog najvećeg ulaganja u lučku infrastrukturu u zadarskom akvatoriju bit će Civil engineering consultancy iz Zadra.