Grad Zadar uputio je poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2021. godinu. Nakon godina u kojima je o priznanjima za životno djelo odlučivala isključivo HDZ-ova većina, i u kojima su nagrade osobama koje nisu bile bliske vladajućoj nomenklaturi, poput one dane poduzetniku Stanislavu Antiću, bile iznimka a ne pravilo, ovog puta natječaj raspisuje predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić, koji je po funkciji i predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja, u kojemu će većinu opet imati vijećnici i vanjski članovi stranaka oporbenih HDZ-u.

Prijedloge mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe. Počasnim građaninom Grada Zadra proglasit će se osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zadra i njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, dok se nagrada za životno djelo daje fizičkoj "osobi dugotrajnog radnog vijeka koja živi i djeluje u gradu Zadru ili koja djeluje i živi izvan grada Zadra, a njeno djelo je značajno za grad Zadar, za izvanredne rezultate naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti".

Nagrade Grada Zadra dodjeljivat će se građanima i drugim osobama izvan Zadra koji rade na promicanju ugleda grada Zadra, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti. Uz njih borat će se i dobitnici Grba Grada Zadra.

Prijedlozi se upućuju na adresu Grada Zadra, a najkasnije do 15. listopada 2021. godine.