Prema informaciji iz Odjela za financije, a uvidom u knjigovodstvene evidencije utvrđeno je kako zakupnik nije ispunio ugovornu obvezu plaćanja dospjele zakupnine. Zakupnik je bio oslobođen plaćanja zakupnine uslijed pandemije i izvođenja građevinskih radova na Muraju do 31. prosinca 2020. godine, navodi se u informaciji Grada Zadra.

Ugovor za zakup površine od 382.54 m2 na dva kata zgrade sklopljen je početkom 2020. godine na razdoblje od pet godina s obavezom uređenja baštinskog hotela. Tvrtka Red White Blue u vlasništvu Marka Kadije izabrana je na antječaju Grada Zadra među tri ponude jer je njihova od 17 eura bila najveća u odnosu na početnu cijenu od 12 eura.

Nakon što je očišćen nekadašnji poslovni prostor, posljednji radovi su se odvijali u svibnju.

Iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom koji je nositelj tog zakupa, naveli su da je „prema dostavljenoj dokumentaciji od strane zakupnika, došlo je do znatnog smanjenja intenziteta radova uslijed provođenja arheoloških iskopa temeljem rješenja Konzervatorskog odjela u Zadru, a što je zakupnik potkrijepio dokumentacijom". Grad Zadar ne raspolaže s informacijom o mogućem roku otvaranja hotela u predmetnom prostoru, informacija je iz resornog odjela. Na novinarski upit su rekli i kako nije bilo izmjene prvotnog ugovora o zakupu. Za iskop od strane zakupnika ispod razine temelja susjedne građevine u kojoj se nalaze stanovi u privatnom vlasništvu, izvješćujemo Vas kako Grad Zadar za navedene radove nije izdao pisanu suglasnost, ključna je informacija nadležnih iz Grada Zadra.

Međutim, građevinska inspekcija koja je po pozivu stanara izašla na teren nije niti vidjela taj iskop za koji ne postoji nikakav papir, a niti tabla s oznakom građevinskog zahvata.
Proizlazi to iz njihovog očitovanja na novinarski upit:

"Postupajući po prijavi stanara stambene zgrade na adresi iz Vašeg upita, građevinski inspektori Državnog inspektorata obavili su inspekcijski nadzor. Kako se predmetna zgrada izgrađena na k.č.10406/1 k.o. Zadar nalazi unutar zaštićene povijesne jezgre Zadra te je upisana u registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3409 arheološka istraživanja i nadzor nad istim se provode pod nadzorom Konzervatorskim odjelom u Zadru.

Vezano za uklanjanje prizemne građevine (drvarnica) koja je izgrađena na susjednoj kat.čest.10406/2 k.o. Zadar, sukladno članku 7. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima uklanjanje se može izvršiti bez projekta uklanjanja.

Imovinsko pravni spor vezano za vlasništvo i uklanjanje navedene građevine izgrađene na k.č.10406/2 k.o. Zadar je u nadležnosti sudskih tijela, navodi se u informaciji Državnog inspektorata. Takav nalaz građevinske inspekcije nakon četiri mjeseca još nisu dobili stanari.

Oni su sudskim putem tražili zaštitu svojih prava na drvarnicu koja im je srušena kao i na obeštećenje za prodrmanu fasadu zgrada koju su oni sami obnovili kao zaštićeno zdanje pa je građevinska inspekcija svoj posao prebacila na konzervatore. A oni? O tome ćemo nekom drugom prilikom jer je očito da će saga od javnog interesa imati svoje nastavke.

Zvali smo i vlasnika Red White Blue, ali bezuspješno kao i u svibnju ove godine.