Projekt participativnog budžetiranja „KVARTipo!", kojeg je gradska uprava predstavila početkom tjedna, očekivano su izazvali reakcije vijećnika iz koalicije "Srcem za Zadar".

Sporni su im iznosi za pojedine mjesne odbore, ali i sam model koji se kosi s ulogom MO-a.

- Gradonačelnik Dukić angažirao je Jerka Trogrlića da ga savjetuje oko uvođenja nečega što je trebalo biti uvedeno samim osnivanjem mjesnih odbora, a to je tzv. participativno budžetiranje ili da građani sami daju prijedloge što treba urediti u njihovom kvartu. Prema dostupnim informacijama, vidljivo je da mjesni odbori neće imati na raspolaganju onoliko sredstava koliko će ih dobiti ovaj savjetnik. Predlažem da i mjesni odbori angažiraju savjetnika koji će ih savjetovati kako dobiti više sredstava za mjesni odbor od savjetnika koji savjetuje koliko sredstava treba dobiti mjesni odbor, istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Marko Vučetić.

Daniel Radeta (SDP) je naveo kako Trogrlić ima veća proračunska primanja nego što je novaca predviđeno za više od 30 zadarskih kvartova.

- Na vijeću ćemo prodložiti koeficijent ili valutu po modelu; 1 Trogrlić / 1 Godišnji izadatak za Trogrlića - po Mjesnom odboru. Tako bi Mjesni odbori mogli participirati u koef. od 1, 1,5 ili čak i više Trogrlića, ovisno o njihovim potrebama, ironično je na svom Facebook profilu napisao Radeta.