Nakon što smo objavili prošlotjednu najavu pročelnice Dine Bušić o izradi Plana upravljanja  povijesnom jezgrom Zadra što je obaveza koju nameće upis baštine na UNESCO-vu listi svjetske baštine zadarskih zidina iz 2017. godine, o tome  je  danas informacija objavljena na stranici Grada Zadra.

Grad Zadar proveo je javnu nabavu za nabavu predmeta Provedba istraživačkih aktivnosti za potrebe izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Zadra te je odabrana ponuda tvrtke URBANEX d.o.o. iz Splita. U tijeku je provedba prve faze izrade dokumenta, a izvještajnu dokumentaciju prve faze čine: Početni izvještaj, Analiza stanja i Izvješće o participativnim aktivnostima. Gradonačelnik je formirao radnu skupinu, tj. operativno tijelo zaduženo za praćenje izrade dokumenata. Članovi su predstavnici upravnih odjela Grada te konzervatori.

Konačni dokument biti će izrađen u drugoj fazi rada, koja je planirana tijekom 2022. godine, navoi se u tekstu kojem je autorica resorna pročelnica.

Ovim je putem pitamo zbog čega nisu objavljena imena radne skupine koju je imenovao Gradonačelnik a koja ima važnu ulogu u izradi tog važnog dokumenta. I naravno odgovornost.

U Strategiji  razvoja kulture za Zadar, najavljeno je kako će u toj grupi biti arhitekti i urbanisti? Gdje su oni, a gdje stručnjaci sa zadarskog sveučilišta na koje se pročelnica Bušić često poziva kao savjetnike kod osmišljavanja novog koncepta za kulturnu baštinu.