Na završnoj radionici projekta "Change we care" u četvrtak 28. listopada u poduzetničkom inkubatoru u Biogradu na Moru predstavit će se Plan prilagodbe na klimatske promjene i idejno rješenje regenerativne poljoprivrede za prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena na području Jasen.

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero jedan je od 11 projektnih partnera na tom projektu, sufinanciranom u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Cilj projekta CHANGE WE CARE je stvoriti povezanost među svim dionicima i unaprijediti kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti kroz proces izrade mjera prilagodbe na klimatske promjene u obalnom području.

Glavni rezultat projekta je prenijeti najnovija znanja o klimatskim promjenama i uz njih vezanim promjenama u vodnim sustavima kreatorima politika te podizanje svijesti građana o utjecajima klimatskih promjena i planiranje mogućih mjera prilagodbe.

Svi zainteresirani svoje sudjelovanje mogu prijaviti najkasnije do 27. listopada u 12 sati na e-mail: [email protected]