Nastavljaju se radovi na postavljanju gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, kućnih priključaka te sanacije vodovoda u sklopu projekta Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije „Nin-Privlaka-Vrsi" čija je izvedba u tijeku od 2018. godine. 

Radovi u Privlaci

Nositelj projekta je tvrtka Vodovod-Vir d.o.o. Ukupna procijenjena vrijednost projekta veća je od 438,89 milijuna kuna bez pdv-a, od čega će EU osigurati 71.57% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.". Ostatak će u najvećem obujmu sufinancirati „Hrvatske vode" (10,71%), potom Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (10,71%) te ostatak tri jedinice lokalne samouprave - Nin, Privlaka i Vrsi. Projekt obuhvaća izgradnju 104 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, 31,6 km sanacije vodovoda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja s novim podmorskim ispustom dužine 4,4 km.

Na području općine Vrsi u tijeku su radovi na kolektorima VR 2, duž ulice Put Gospe od Jasenova; VR 1.3, ulica Blizumini te ML1.5 u naselju Mulo, ulica Bana Jelačića. Osim spomenutih lokacija, završeni su asfalterski radovi u Ravnoj ulici.

Na području grada Nina u tijeku je izvedba radova na Županijskoj cesti (Ž6004), na Glavnom kanal ŽD (1), Ilirska ulica uz solanu. Radovi se izvode na predjelu Ždrijaca u Primorskoj ulici. U mjestu Zaton izvode se radovi na državnoj ceste D306 prolaz kroz Zaton (Zadarska cesta). Ugrađuje se crpna stanica CS Zaton 2 na križanju državne ceste DC306 i županijske ceste ŽC6010 (Dražnikova ulica). Također, u tijeku su radovi na kolektoru 7F/S-1 u ulici Gaj III kao i na kolektoru VIII F/G-1 u Ulici hrvatskih branitelja (kod crkve).

Na području općine Privlaka, najveći opseg radova se izvodi uz i duž Županijske ceste Ž6273 (ulica Alojzija Stepinca). Također se izvode radovi na cjevovodima u Grbića ulici, Put Brtalića i ulici kralja Držislava.

Sukladno sklopljenom Ugovoru, izvođači radova dužni su održavati sigurno odvijanje prometa na svim lokacijama na kojima se odvijaju radovi ili su radovi obavljeni u bilo kojem opsegu, stoji u priopćenju. 

Grad Nin te općine Privlaka i Vrsi trebale bi ovim projektom ostvariti preko 80-postotnu priključenost na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je u odnosu na dosadašnju pokrivenost značajno povećanje. Poboljšan sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od iznimnog je značenja za očuvanje okoliša i turistički razvoj područja te doprinosi socijalnoj stabilnosti i smanjenju regionalnih razlika u Hrvatskoj.