Županijski vijećnik SDP-a Jure Zubčić dobio je odgovor pročelnika Službe za unutarnju reviziju Zadarske županije Željka Ivkovića o reviziji financijskog poslovanja koja je provedena u Srednjoškolskom đačkom domu nakon što je otkriveno kako je bivši ravnatelj Stipica Radoš na osobni račun primao uplate turista koji su tamo boravili u karanteni.

Iako su na naš upit iz Službe naveli kako detaljniju analizu revizije nije moguće javno iznositi jer je dio poslovanja ustanove obuhvaćen postupkom drugih tijela državne uprave, Zubčiću su ponudili opciju prema kojoj je to ipak moguće.

- Člankom 22. Pravilnika o unutarnjoj reviziji (stavak 8.) propisano je kako se „Konačno revizijsko izvješće ( iz stavka 6. ovoga članka) može se, uz odobrenje odgovorne osobe institucije (u ovom slučaju Srednjoškolskog đačkog doma), dostaviti i drugim ustrojstvenim jedinicama unutar institucije te drugim institucijama koje sukladno nadležnostima imaju pravo uvida u konačna revizijska izvješća, odnosno rezultate rada unutarnje revizije. A za uvid u poslovnu i ostalu dokumentaciju možete se javiti Srednjoškolski đački dom, navodi Ivković.

U istom odgovoru pročelnik Službe ističe kako "u predmetnoj unutarnjoj reviziji nije obuhvaćen dio koji je bio obuhvaćen postupkom drugih tijela državne uprave". Kao što smo pisali, temeljem utvrđenih nalaza date su određene preporuke, čiju je proceduru provedbe Ivković objasnio u odgovoru Zubčiću:

- A na osnovi preporuka unutarnje revizije Srednjoškolski đački dom je izradio plan djelovanja (plan provedbe) koji se sastoji od: aktivnosti za provedbu preporuke, osoba zadužena za provedbu, planirani krajnji rok za provedbu preporuka (krajnji rok provedbe preporuka je uglavnom do kraja 2021, a najkasnije do 31. siječnja 2022. godine). Služba za unutarnju reviziju ne završava posao izradom revizijskog izvješća nego prati izvršenje plana provođenja danih preporuka. Unutarnji revizori obavljaju revizije utvrđivanjem, testiranjem, analiziranjem, procjenjivanjem i dokumentiranjem podataka temeljem dokumentacije pribavljene u Srednjoškolskom đačkom domu. I sva dokumentacija je vraćena vlasniku. U svom radu unutarnja revizija izrađuje izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji te je propisano komu se to izvješće dostavlja te je dostavljeno odgovornoj osobi institucije odnosno odgovornoj osobi revidirane jedinice u ovom slučaju Srednjoškolskom đačkom domu.

Zubčić se zahvalio Ivkoviću na brzom i konkretnom odgovoru.

- No, odgovor otvara neka pitanja. U odgovoru na upit tvrdi da revizija nije obuhvaćala dio koji je obuhvaćen drugim tijelima državne uprave. Dok smo prije par dana čitali kako izvješće ne može biti dostupno javnosti "s obzirom da je dio poslovanja ustanove obuhvaćen postupkom drugih tijela državne uprave". Kako sad to? Koji je točno dio bio obuhvaćen. S obzirom na situaciju poslao sam upit Srednjoškolskom đačkom domu Zadar da SVIM vijćnicama i vijećnicima dostavi izvješće o provedenoj reviziji. Svi izabrani vijećnici u Skupštini, bez obzira na politički predznak, moraju biti upoznati s radom javnih ustanova kojima je županija osnivač jer kao predstavnici građana moraju imati mogućnost uvida, poručio je Zubčić.