Prije deset dana započeli su radovi na sanaciji obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu. 

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka sa iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, a ugovorena vrijednost radova iznosi 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om. Uslugu stručnog nadzora obavljat će tvrtka D&Z d.o.o. iz Zadra koja je i izradila glavni projekt sanacije luke. Predviđeni rok izvođenja radova je četiri mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Sanacija luke Čeprljanda je bila nužna jer je postojeća obala u derutnom stanju te predstavlja opasnost za korisnike lučice. Utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu te predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Značajna su oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji je nagnut prema moru i translatiran.

S obzirom na to da se neposredno uza obalni zid nalazi prometnica, korištenje iste predstavlja rizik od dodatnih oštećenja ili nezgode te temeljni zahtjev za sigurnost tijekom uporabe nije ispunjen.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti će se ukloniti, te na njihovom mjestu napraviti novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata: sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m; sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m i sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m, izvijestili su iz Županijske lučke uprave Zadar.