Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor. 

Sustav eVisitor služit će prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te će biti dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu imat će više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300- tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Krajem 2013. godine, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice pokrenuo je postupak za izradu informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista. Nakon izrade dokumentacije i provedene nabave, u listopadu 2014. godine pristupilo se izradi samog informacijskog sustava. Pilot faza projekta započela je u travnju 2015. godine, u koju je bilo uključeno sedam turističkih zajednica: Crikvenica, Dubrovnik, Grad Zagreb, Mali Lošinj, Osijek, Rovinj i Split. Osim turističkih zajednica u pilot projekt su bili uključeni i obveznici s područja djelovanja odabranih turističkih zajednica čija je uloga bila prijava i odjava turista u novom sustavu.

Tijekom rujna i listopada ove godine provedena je edukacija djelatnika sustava turističkih zajednica diljem Hrvatske i to kroz 9 radionica kako bi se stvorili preduvjeti da se započne s unosom u eVisitor obveznika prijave i odjave te obveznika plaćanja boravišne pristojbe. Do kraja godine uslijediti će daljnja edukacija obveznika, a u edukaciju će se aktivno uključiti sustav turističkih zajednica u suradnji s Glavnim uredom Hrvatske turističke zajednice kao i strukovna udruženja.