Financijska agencija objavila je analizu broja poduzetnika na 1000 stanovnika u 2017. godini po županijama.

Sredinom 2017. godine Republika Hrvatska imala je 4 124 531 stanovnika, od toga 1 990 341 muškarca (48,3 %) i 2 134 190 žena (51,7 %) s tim da je radno sposobnih stanovnika, životne dobi od 15 do 64 godine, 2 708 419, od toga 1 353 994 muškaraca i tek neznatno više žena 1 354 425. Ako navedene podatke promatramo u kontekstu poduzetništva, to je 29,1 poduzetnik na 1000 stanovnika ili 34 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika čija je životna dob između 15 i 64. godine.

Jedna od osnovnih karakteristika gospodarstva Hrvatske velika je razlika u razvijenosti pojedinih regija - županija, što potkrepljuje i ova kratka analiza. Očekivano, najviše poduzetnika ima sjedište u županiji Grad Zagreb, a u 2017. godini to je 40 210 poduzetnika (udio od 33,5 %), s 331 978 zaposlenih. U prosjeku to je 50 poduzetnika na 1000 stanovnika ili 75,5 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, što je najviše u RH. Na istoj je razini i Istarska županija u kojoj je taj prosjek 49,1 poduzetnik na 1000 stanovnika te 74,7 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika. Za usporedbu, najmanje je poduzetnika na 1000 stanovnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tek 11,9, a u odnosu na 1000 radno sposobnih stanovnika taj je prosjek 18,1.

Prema podacima o broju poduzetnika i broju stanovnika u RH u 2013. godini, u 2017. je porastao broj poduzetnika u odnosu na broj stanovnika, prvenstveno s osnove porasta broja poduzetnika, sa 101 191 na 120 091 poduzetnika. Osim toga, broj stanovnika u 2017. godini u odnosu na 2013. manji je za 131 158 stanovnika. Izraženo u postocima, u promatranom razdoblju broj poduzetnika porastao je za 18,7 %, a broj stanovnika manji je za 3,1 %. Trend smanjivanja broja stanovnika prisutan je u svim županijama osim u Zagrebu (+7.257) i Istarskoj županiji (+436). Broj stanovnika najviše se smanjio u Osječko-baranjskoj (-17.915), Vukovarsko-srijemskoj (-16.719) i Sisačko-moslavačkoj županiji (-14.490).

U promatranom razdoblju broj poduzetnika, izraženo u postocima, najviše je porastao u Zadarskoj (31,9 %), Međimurskoj (28,8 %) i Koprivničko-križevačkoj županiji (26,7 %). Slijedom navedenoga Zadarska županija (8. mjesto) je po broju poduzetnika u 2017. u odnosu na 2013. godinu prestigla Dubrovačko-neretvansku županiju (9. mjesto), dok su Međimurska (10. mjesto) i Koprivničko-križevačka (18. mjesto) ostale na istom mjestu rang liste. Najmanje je rastao broj poduzetnika u Dubrovačko-neretvanskoj (10,2 %) i Istarskoj županiji (10,6 %).