ZADAR- Jučerašnjim danom počeo je novi mandat od četiri godine članovima Nadzornog odbora Tankerska Next Generation (TNG).

Zadarsku brodarsku tvrtku nadzirat će i dalje predsjednik Ivica Pijaca, njegov zamjenik ostaje Mario Pavić, a član Nikola Koščica - trojac iz Tankerske plovidbe koja je osnivač (matična tvrtka) TNG. Ostale dioničare predstavljaju u NO Joško Miliša i Dalibor Fella. U sastavu nadzora došlo je do promjene jer je Croatia Osiguranje, kao vlasnik tri posto udjela u TNG, predložila da se dosadašnji Nikola Mišetić, koji je u svibnju prestao biti član Uprave CO, zamijeni s Fellom. Bio je to protuprijedlog za skupštinu dioničara TNG kojeg su iz CO objasnili da će Fella svojom stručnošću i iskustvu u financijama pridonijeti boljem radu NO.

Za razliku od prošle godine, nitko od tih dioničara koji su uložili svoj kapital u stvaranju najmanje brodarske tvrtke, ove godine nije se usprotivio odluci o tome da neće biti dividende iako je u 2018. godini ostvarena dobit od 6.3 milijuna kuna. Uprava, koju predstavlja John Karavanić, predložila je da se ona zadrži s obzirom na poslovne rezultate u 2018. godini te predviđanju tržišta za produkt tankere u ovoj godini. Kao i za ostale brodare, poslovanje na međunarodnom tržištu spašeno je u posljednjem kvartalu prošle godine. Tankerska Next Generation raspolaže sa šest tankera. Kada budu gradili novi, koristit će veći udio vlastitog novca, najavljeno je među ostalim u izvještaju o kompleksnom i zahtjevnom poslovanju.