Kamp „Park Soline", koji posluje u sastavu turističke tvrtke Ilirija d.d. iz Biograda na Moru, dobitnik je godišnje nagrade Turističke zajednice Zadarske županije i Zadarskog lista za implementiranje načela održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u svoje poslovne i operativne procese.

Društveno odgovorno poslovanje sastavni je dio poslovne strategije kompanije i njenih vrijednosti. Svjesni da svojim poslovnim aktivnostima utječemo na zajednicu u kojoj poslujemo, posebno u dijelu odnosa prema okolišu, stoga je očuvanje okoliša, očuvanje bioraznolikosti, onemogućavanje zagađivanja odnosno svođenje istog na najmanju moguću mjeru i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš naša obveza s obzirom na to da je očuvani okoliš, temeljni resurs hrvatskog turizma, čime je naša odgovornost kao turističke kompanije znatno veća, izvijestili su iz Ilirije.

U kampu „Park Soline" posebnu pažnju posvećujemo hortikulturnom oblikovanju i uređenju prostora kampa. Oplemenjujemo prostor biljkama mediteranskog podneblja u cilju očuvanja postojećeg krajobraza. U 2019. godini zasadili smo na prostoru kampa preko 800 sadnica stablašica i grmolikog bilja u cilju podizanja njegova hortikulturnog uređenja na razinu kampa - parka. Kamp je pored toga nositelj međunarodnih certifikata zaštite okoliša poput Zelenog ključa, Ecocampinga, u svoje poslovne procese ima implementirane međunarodne standarde upravljanja okolišem ISO 14001:2015 i sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, dok smo na razini kompanije nositelji certifikata ZeLen obzirom da koristimo energiju iz obnovljivih izvora.

Značajan dio naših aktivnosti odnosi se na edukaciju naših zaposlenika, gostiju i članova zajednice koje imaju za cilj povećanje svijesti o važnosti brige za okoliš, unaprjeđivanje odnosa zaposlenika i gostiju prema očuvanju i brizi za prirodu i okoliš te poduzimanje aktivnosti na području održivog i odgovornog upravljanja okolišem.

Ova nagrada nam je veliko priznanje za sve naše dosadašnje aktivnosti koje smo poduzeli na području zaštite okoliša, ali i ostalim područjima društveno odgovornog poslovanja, ne samo u kamping sektoru već i na razini cijele kompanije.