Umjesto 4. svibnja kada je trebalo otvoriti ponude za održavanje brzobrodske linije iz Šibenika za Kaprije i Žirje, taj rok će biti pomaknut dok se ne riješi žalba koju je uložio G&V line, brodar kojeg je ove godine uz Iskru preuzela Tankerska plovidba.

Predsjednik Uprave Mario Pavić najavio je nastavak te priče, nakon što je javnost upozorio kako su u "Agenciji za obalni linijski pomorski promet odlučili pokrenuti neke natječaje, čak i za linije koje su pod obustavom temeljem Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza Stožera civilne zaštite RH". S aspekta Tankerske plovidbe teško je naći racio kojim bi se opravdala takva odluka Agencije, izjavio je Pavić početkom travnja.

Natječaj za tu državnu liniju prema šibenskim otocima objavljen je 30. ožujka. Procijenjena vrijednost posla je 36.7 milijuna kuna. Jedini katamaran Nona Ana u vlasništvu G&V Line kojeg je Tankerska u veljači uzela pod svoj management, bio je izvan plovidbe Odlukom Stožera civilne zaštite RH.

Nije ni čudno što je G&V line, kao i mnogi brodari, zainteresiran za liniju koju privremeno do 30. kolovoza održava brodar Montana line iz Šibenika. Dotadašnjem brodaru, Agencija je oduzela koncesiju i izravnim pregovaranjem dodijelila domicilnom brodaru tu liniju.

- Nakon toga smo proveli savjetovanje te objavili natječaj kako bi izabrali novog brodara, doznajemo od direktorice Paule Vidović, kao i to da je dosad pet brodara preuzelo dokumentaciju. U Agenciji se nadaju kako će natječaj završiti, iako s odgođenim rokom otvaranja ponuda do 30. kolovoza. U slučaju da se natječaj poništi, zbog žalbe koja se, među ostalim bazira na COVID 19 epidemiji, rješenje će se potražiti na državnoj razini.

U elektroničkom oglasniku je objavljen razlog žalbe: "Činjenica da se ponude mogu dostaviti do 4. svibnja 2020. godine stavlja određene sudionike u neravnopravan položaj, poglavito brodare EGP-a, obzirom da su granice uglavnom zatvorene te je kretanje praktički onemogućeno pa time uvjet jednakosti nije ispunjen. Na ovaj se način stavlja u nepovoljan položaj sve zainteresirane gospodarske strane koje planiraju nabavku broda za predmetno javno nadmetanje, te kako je općeprihvaćeno mišljenje da je zbog izvanrednih okolnosti onemogućeno udovoljavanje uvjetima javnih nadmetanja u propisanim rokovima."

Ovu žalbu rješava Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Istodobno je Ministarstvu mora stigao prigovor jednog od zainteresiranih brodara na to što je natječaj zaustavljen. Očito je da za tu liniju priča još nije dosegla svoj zaplet.

"Upravo bi se neopravdano odgađanje dana otvaranja ponuda moglo protumačiti kao stavljanje u povoljniji položaj predlagatelja, poglavito zato što predlagatelj, osim paušalnog, općenitog izlaganja nije naveo koju točno dokumentaciju i od kojih tijela ne može ishoditi zbog pandemije korona virusa, a što bi objektivno moglo utjecati, odnosno onemogućiti sve zainteresirane gospodarske subjekte, da pravodobno, elektronskim putem podnesu cjelovitu ponudu, ističe se u odgovoru na izjavljenu žalbu.