Grad Zadar raspisao je javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu.

Osigurano je do 30 potpora, a najviši pojedinačni iznos koji se može dobiti je 10.000 kuna. Na popisu obrta su i neka gotovo izumrla zanimanja kao što su četkar, kišobranar, kitničar, pećar, vlasuljar...

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izrada promidžbenog materijala, financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru i stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Više informacija potražite na linku.