Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira nove besplatne radionice za male i srednje poduzetnike, koje se održavaju u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

U srijedu s početkom u 16 sati na rasporedu je radionica „Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva", dok u 18 sati počinje radionica "Osnove intelektualnog vlasništva za MSP-ove". Predavačica je Marina Splivalo, diplomirana pravnica i savjetnica u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Splivalo ima više od 10 godina praktičnog iskustva u savjetovanju i davanju pravnih mišljenja vezano za autorsko pravo, uključivo izradu autorsko-pravnih ugovora i tumačenje propisa kojima se uređuje autorsko pravo i njegova zaštita.

U četvrtak svoje će iskustvo sa zadarskim poduzetnicima podijeliti Josip Šarić, koji je radio 4 godine u Deloitte Hrvatska, vodećem poduzeću za pružanje usluga revizije, upravljanja rizicima, poreza, poslovnog savjetovanja i financijskog savjetovanja gdje je stekao bogato iskustvo na raznim M&A projektima i reviziji financijskih izvještaja hrvatskih i međunarodnih društava koji obavljaju poslovnu djelatnost u različitim industrijama. Radionica „Oblikovanje i značenje financijskih izvještaja" počinje u 16 sati, dok je radionica „Financiranje poslovanja" na rasporedu u 18 sati.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji". Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija. Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.