Hanfa je odobrila Tankerskoj plovidbi objavljivanje ponude za preuzimanje tvrtke Tankerska Next Generation (TNG), tvrtke kćeri u kojoj je Tankerska intenzivnom kupnjom dionica na Zagrebačkoj burzi tijekom rujna povećala svoj vlasnički udjel s oko 51 posto na 91,41 posto. Procjenjuje se da je Tankerska plovidba na kupnju tih dionica utrošila oko 350 milijuna kuna, objavio je Lidermedia.hr

Preostalim dioničarima TNG-a zadarski će brodar u ponudi za preuzimanje svaku redovnu dionicu platiti po 78 kuna, što je ujedno i najviša cijena po kojoj je dionice TNG-a koncem rujna platila Tankerska plovidba. Kako je prosječna ponderirana cijena dionice TNG-a na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje iznosila 74,60 kuna, ova se ponuda za otkup dionica koje su još u vlasništvu drugih dioničara može smatrati i više nego fer cijenom. Tankerska plovidba za otkup preostalih dionica osigurala je i na transakcijski račun SKDD-a uplatila 58,5 milijuna kuna za otkup preostalih dionica TNG-a.

Drektor John Karavanić iz vremena kada su se na Burzi nudile dionice TNG

Tankerska plovidba s viškom novca od vozarina  zadarskog brodara, očito su odlučili vratit "dite materi", odnosno uložiti u otkup tvrtke kćeri koja je nastala ulaganjem  investicijskih fondova u dionice TNG 2014. godine.

Na taj način će se i uloženo u Tankerska Next Generation vraćati kroz dividendu.  Vlasnik Tankerske plovidbe je Zaklada, a registrirani su kao brodarsko dioničko društvo.

"Svi zaposlenici Tankerske plovidbe su korisnici Zaklade, koja posjeduje većinu dionica firme. Time se postiglo da svaki zaposlenik svojim radom doprinosi kompaniji od koje kroz udio u dividendi dijeli profit.", piše na stranici kompanije.