Biogradska Ilirija je očekivano svojih prvih 9 mjeseci ove godine izvijestila dioničare o rezultatima poslovanja koji su stvorili operativnu dobit od 71.585.966,22 kuna. To je čak 20,76 posto više od operativne dobiti ostvarene u istom razdoblju prošle godine kada je iznosila 59.277.85,23 kuna

Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 129.365.350,29 kuna, te na stranom tržištu iznos od 32.272.625,73 kuna te ostali prihodi u iznosu 508.240,81 kuna. Poslovni prihodi ostvareni u hotelijerstvu iznose 47.278.398,89 kuna, u nautičkom sektoru 49.054.857,11 kuna slično kao u kampingu od kojeg se zaradilo 49.695.322,39 kuna. City Galleria imala je prihod od 10.146.232,38 kuna. Ukupni rashodi iznose 107.366.376,77 kuna.

Najveći iznos je u troškovima sirovina, materijala i energije od 22.415.589,71 kuna, troškovi vanjskih usluga iznosi 17.195.928,50 kuna dok su ostali troškovi poslovanja 16.369.329,01 kuna.

Troškovi osoblja iznosili su 34.579.403,39 kuna. Prosječan broj zaposlenih u prvih 9 mjeseci iznosio je 345 zaposlenika, navodi se u izvještaju kojeg potpisuje direktor Goran Ražnjević.