Ilirija uz Turisthotel najveća i uspješna turistička firma  sa sjedištem u Biogradu podijelit će svojim dioničarima dividendu 27. travnja.

Sazvana je glavna skupština dioničkog društva za koju je predložena podjela dividende u iznosu od 1, 323 708 eura. Svaki od dioničara dobit će dividendu od 0.55 eura po dionici.

Ilirija će na skupštini prikazati ukupnu dividendu od 3.1 milijun eura, odnosno 243 490 715 kuna za 2022. godinu u kojoj se poslovalo s nacionalnom valutom. Za zadržanu dobit predložili su 1,8 milijuna eura.

U 2021. godini Ilirija je prikazalačistu dobit od 22,2 milijuna kuna te je isplata dividende bila u ukupnom iznosu od 8,4  milijuna kuna dok je u zadržanu dobit spremljeno 13,7 milijuna kuna.

Za skupštinu je predloženo i usklađenje temeljenog kapitala na 30,4 milijune eura u skladu sa Statutom Ilirije.