Godišnja nagrada Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA) koja se dodjeljuje članovima koji su u likovnu kritiku unijeli novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajući novu publiku i nove odrednice za kvalitetan razvoj likovne kritike u Hrvatskoj, ove je godine pripala zadarskom povjesničaru umjetnosti Vinku Srhoju.

Oluku o dodjeli nagrade donijela je Skupština Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara, a kako u obrazloženju nagrade ističe Ivica Župan, Vinko Srhoj prisutan je na kritičarskoj sceni gotovo četiri desetljeća tijekom kojih je ostvario iznimnu kritičku aktivnost, posebno u jadranskom prostoru, ali i na nacionalnoj razini.

U plodnoj karijeri kritičara i znanstvenika objavio je više od tisuću kritičkih, stručnih i znanstvenih napisa u raznim publikacijama, tekstove je objavljivao i u brojnim katalozima samostalnih i kolektivnih izložbi domaćih likovnih umjetnika, a sudjelovao je i u brojnim izložbenim projektima.

"Gotovo četiri desetljeća aktivne prisutnosti na kritičkoj sceni Hrvatske, brojne analize, polemike, tekstovi za raznolike publikacije, uvijek su izdvajale Vinka Srhoja kao jednog od rijetkih hrvatskih kritičara koji se nije ustručavao prevrednovati i one neupitne umjetničke opuse koje se uzimalo "zdravo za gotovo", ukazivati da jednom za svagda prihvaćen umjetnički opus nije uvijek na razini onih očekivanja koje mu je udijelilo javno mnijenje", ističe Župan.

Beskompromisan stav kritičara Vinka Srhoja, smatra, gotovo je usamljeni izuzetak na kritičarskoj sceni, "to usamljeniji što je njegova kritičarska aktivnost velikim dijelom skoncentrirana na prostor "provincije" gdje je kroničan nedostatak kritičke prakse i uspostave kriterija i vrednovanja umjetničkih pojava, izraženije".