Prije 30 godina (28. lipnja 1991.), na samom početku Domovinskog rata, osnovana je slavna zadarska 112. brigada Hrvatske vojske. Bila je to prva i najznačajnija vojna postrojba u Domovinskom ratu na području Zadarske županije, sastavljena ponajviše od puka sa zadarskog kraja. Tijekom Domovinskog rata kroz brigadu je prošlo više od 11.000 branitelja. Poginula su 74 branitelja, dvojica su nestala, a više stotina je teže ili lakše ranjeno. Brigada je djelovala sve do Božića 1995. kada je demobilizirana. Za zasluge u Domovinskom ratu brigada je odlikovana redom Nikole Šubića Zrinskog. Godine 2010. pripadnici brigade osnovali su Udrugu dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade sa zadaćom okupljanja članova te prenošenja tradicije najstarije zadarske brigade. Valja napomenuti da se ove godine obilježava i 30. obljetnica obrane grada Zadra u kojoj je odlučnu ulogu imala upravo 112. brigada.

Ovu značajnu obljetnicu Hrvatsko filatelističko društvo Zadar, u suradnji i na inicijativu Udruge dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade, obilježilo je spomen-omotnicom i prigodnim poštanskim žigom. Hrvatska pošta odobrila je uporabu žiga 28. lipnja 2021. godine (ponedjeljak) u pošti na Relji, kada će se na mnoge odlazne poštanske pošiljke otisnuti prigodni žig posvećen brigadi. Na taj će način informacija o 30. rođendanu slavne zadarske 112. brigade i na ovaj osebujan način dospjeti u mnoge domove diljem Hrvatske (i svijeta). Pozivaju se svi zainteresirane da u ponedjeljak 28. lipnja prošetaju do pošte na Relji i pošalju pokoje pismo ili razglednicu s otiskom žiga posvećena zadarskoj 112. brigadi. Pismo, razglednicu i sl. treba predati na šalteru br. 1.

Osim prigodnog teksta i znaka brigade na omotnici se nalazi i lijepa prigodna poštanska marka izdana povodom obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" preko koje je otisnut prigodni poštanski žig. Autor idejnoga rješenja spomen-omotnice i prigodnog poštanskog žiga je Igor Černigoj, predsjednik HFD Zadar, a dizajn poštanske marke u izdanju Hrvatske pošte potpisuje poznati hrvatski grafički dizajner iz Zagreba Dean Roksandić. Nakon uporabe žig će završiti u Poštanskom muzeju u Zagrebu, gdje će se čuvati kao trajni poštanski dokument. Hrvatska pošta žig je objavila i na svojoj internetskoj stranici.

Zahvaljujemo se g. Marku Čulini, predsjedniku Udruge dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade i g. Marijanu Maroji, članu Predsjedništva udruge i arhivskom savjetniku u Državnom arhivu u Zadru na odličnoj suradnji u realizaciji ovog projekta.