Predstava Kazališta lutaka Zadar "Caffe Kraljevstvo" jedna je od sedam selektiranih predstava koje ćete moći pogledati na ovogodišnjem 21. Naj, naj, naj festivalu!

Riječ je o predstavi mladog Vanje Jovanovića koji je u suradnji s dramaturgom Patrikom Gregurecom i glumcima Dominikom Karakašićem i Irenom Bausović Tomljanović stvarao priču o princezi koja bi željela postati konobarica. Princeza prolazi kroz važno razdoblje u svom odrastanju u kojem će morati suočiti svoju potrebu za samoostvarivanjem s pritiskom roditelja i cijelog kraljevstva te tradicionalnim obvezama koje joj oni nameću i za koje očekuju da će Princeza ispuniti.

Naj, naj naj, festival će se održati u Zagrebu od 26. do 30. studenog i biti posvećen 40. obljetnici Gradskog kazalište Žar ptica.