Od informatizacije gradske uprave građani Zadra i turisti uskoro će imati i izravne koristi.

Naime, upravo je završio natječaj za operatera fiksne telefonske linije i internet priključka na kojem je tvrtka Metronet bila povoljnija od tvrtke T-com. Priroda funkcioniranja bežičnog interneta takva je da omogućuje i neovlašteno korištenje u "susjedstvu". Gradske vlasti će, međutim, svoj priključak podijeliti dobrovoljno, te je u svrhu pojačavanja signala antena  postavljena iznad gradonačelnikovog ureda. Uskoro će, kako saznajemo, biti tiskani i leci kojima će se građane obavijestiti kako na se Narodnom trgu mogu koristiti bežičnom internet vezom. Prijenosno računalo morat će, naravno, donijeti sa sobom.

Usluga će, saznajemo od člana Gradskog poglavarstva zaduženog za gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom Kristijana Magaša, biti aktivirana kroz nekoliko dana, odnosno po isteku roka u kojem bi se na odabir operatera mogao žaliti T-com.