Grad Zadar uputio je u javno savjetovanje prijedlog izmjene Odluke o komunalnom redu, kojom će se omogućiti skidanje već postavljenih klima-uređaja i bankomata koji se ne uklapaju u uvjete Konzervatorskog odjela.

- Na pročeljima zgrada i drugim objektima unutar granica zaštićene povijesne jezgre Grada Zadra zabranjeno je imati postavljene rashladne uređaje, uređaje za mijenjanje i podizanje gotovog novca - bankomate i druge uređaje koji su vidljivi s javnih površina, bez odobrenja nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture, stoji u izmijenjenom tekstu odluke.

Dosadašnja odluka imala je formulaciju o zabrani postavljanja uređaja, što je značilo da se ne može razmatrati skidanje onih koji su već postavljeni a ne uklapaju se u gradsku vizuru. Od sada će biti protupravno imati postavljene rashladne uređaje, uređaje za mijenjanje i podizanje gotovog novca i druge uređaje bez odobrenja nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture, a sve kako bi se što efikasnije provodile mjere za provođenje komunalnog reda.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je 10. lipnja 2020. godine.