Nakon što je Vlada RH na svojoj sjednici imenovala članove Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar kojima je već istekao mandat, napravio je to i Grad Zadar.

Gradonačelnik Branko Dukić još je jedan mandat od četiri godine povjerio Mariju Pešutu, pročelniku Odjela za socijalnu skrb i zdravstvo. Pešut će i iduće četiri godine biti član Upravnog vijeća koji je do sada, kako neslužbeno doznajemo, naknadu od dvije tisuće kuna davao jednoj siromašnoj obitelji.

Vlada je na telefonskoj sjednici 30. ožujka imenovala u novo mandatno razdoblje Božidara Longina koji ostaje predsjednika Upravnog vijeća, a kao župan nema pravo na naknadu. Članovi Upravnog vijeća ponovno su postali Živko Kolega, Marino Buturić, Boris Fantulin i kapetan Alen Rukavina.

Župan Longin lani je imenovao Željka Lončara za predstavnika Županija u Upravnom vijeću, a njemu još nije potvrđen novi mandat. Sedmi član je Rade Fain - predstavnik Savjeta za luku - član ovlaštenika koncesija. Upravno vijeće Lučke uprave Zadar ima predsjednika i sedam članova.