U organizaciji Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Zadar, a u okviru „Tečaja za osposobljavanje spasilaca", policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske održali su edukativno predavanje pod nazivom „Prevencija kriminaliteta na plažama".

Predavanje je nastavak preventivnih aktivnosti iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije", koji provode Policijska uprava zadarska, Zadarska županija i Turistička zajednica Zadarske županije, a nositelj projekta je Vijeće za prevenciju kriminaliteta Zadarske županije.

Polaznici tečaja za spasioce educirani su o važnosti samozaštitnog ponašanja, prepoznavanju sumnjivih ponašanja, osoba i predmeta te obilježjima kaznenih djela krađa i postupanju u slučaju da se kazneno djelo dogodi. Također, educirani su o važnosti prevencije u lokalnoj zajednici kao i o važnosti suradnje građana, odnosno prisutnih kao budućih spasilaca sa policijom. Primijećeno je da građani i njihovi gosti ne posvećuju dovoljno pozornosti na zaštitu svoje imovine, pa na taj način počiniteljima olakšavaju počinjenje kaznenog djela.

- Prilikom izlaska iz kuće ostavljaju otvorena balkonska vrata i prozore, vrijedne stvari ostavljaju na balkonima i u automobilima. Na plaže nose vrijedne stvari, koje ostavljaju bez nadzora. Ne posvećuju dovoljno pozornosti na nepoznate osobe koje se nađu u njihovom susjedstvu, a u kojima ne prepoznaju moguće provalnike, ističu iz PU zadarske.

Polaznici tečaja i djelatnici Crvenog križa upoznati su da u slučaju provale ili krađe žrtva - oštećeni trpi materijalnu štetu, međutim u najvećem broju slučajeva žrtva trpi i psihičko opterećenje, ne osjeća se više sigurno u svom domu ili na plaži očekujući da se krađa u svakom trenutku može ponoviti.

Tijekom predavanja polaznicima su prezentirani i statistički podaci iz analitičke evidencije PU zadarske i trogodišnji rezultati dosadašnjih aktivnosti po projektu „Sigurnost u turizmu Zadarske županije", kako bi bili upoznati sa najčešćim oblicima kaznenih djela koja se događaju na plažama i u njihovoj blizini.

- Spasioci bi svojom svakodnevnom brigom o kupačima na plaži u vidu savjeta o samozaštitnom ponašanju i dojavama sumnjivih ponašanja policiji mogli doprinijeti slici lokalne zajednice koja brine i Republike Hrvatske kao sigurne destinacije, zaključak je održanog predavanja.

U tu svrhu polaznicima su podijeljene brošure Siguran odmor i promotivni materijali koje su izradili Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove i Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije u suradnji sa prevencijom Ureda načelnika PU zadarske, a savjeti o samozaštinom ponašanju građana i turista tiskani su na četrnaest svjetskih jezika.