Na sljedećoj sjednici, koja će se zbog epidemioloških okolnosti održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Županijska skupština prihvatit će izvješće nekoliko ustanova za 2019. godinu, dok će izvješća gubitaša, onih koji su prošlu godinu završili u minusu, biti samo primljena na znanje. Procedura je takva da osnivač negativne izvještaje ne prihvaća, a radi se mahom o zdravstvenim ustanovama.

Iako prenosi najveći dug od 71,8 milijuna kuna, prošlu godinu najbolje je odradila Opća bolnica Zadar, koja je u njoj ostvarila višak prihoda od 2,3 milijuna kuna. Manjak prihoda u odnosu na plan je 11 milijuna kuna, koji je najvećim dijelom nastao gubitkom spora s Lavčevićem za izgradnju bolničke kuhinje. Razlog negativnog poslovanja su i povećanje osnovica za plaće u javnim službama te izmjene granskog kolektivnog ugovora.

- Bolnica zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane gravitirajućih i negravitirajućih pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici, promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva tuzemnih pacijenata s prebivalištem izvan Zadarske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Nadalje, mišljenja smo kako prilikom određivanja dosadašnjeg limita nije uzet u obzir veći priljev pacijenata iz ostalih dijelova Hrvatske tijekom turističke sezone, a niti napredak određenih djelatnosti koje su postale centri izvrsnosti te kao takvi pružaju usluge koje potrebuju posebno skupi materijal. Ukupan iznos fakture, samo za osnovno osiguranje za žitelje izvan Zadarske županije iznosi 23,3 milijuna kuna, naveo je u izvješću Čulina.

Ravnatelj vjeruje da će se u ovoj godini postići daljnja racionalizacija kroz razvoj dnevnih bolnica, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizaciju dijagnostičkih postupaka itd. Nažalost, pandemija koronavirusa zasigurno će poremetiti te planove.

Sada već bivši ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru Andrija Marcelić (od 1. srpnja zamijenio ga je Mate Kutleša) izvijestio je kako ova ustanova 2019. godinu završava s minusom od 30,3 milijuna kuna, dok je gubitak samo u toj godini bio 6,5 milijuna kuna. Gubitak je nastao prvenstveno zbog nemogućnosti povlačenja sredstava od HZZO-a u dostatnom iznosu, a radi niskih cijena usluga ostvaruju se manji prihodi i nepostizanje ugovorenog limita.

- Bolnica ima dospjeli dug prema dobavljačima preko 22 milijuna kuna. Podneseno je nekoliko prijedloga za ovrhu i pitanje je vremena kad se može očekivati pljenidba sredstava. Potrebna bi bila pomoć državnog proračuna pri sanaciji dugova. Želimo istaknuti da specijalne bolnice nisu bile obuhvaćene nikakvim programom sanacije niti su prethodnih godina dobile izvanredna sredstva za podmirenje dugova kao što je bio slučaj sa svim ostalim bolnicama u Republici Hrvatskoj, zaključio je Marcelić.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u 2019. godini ostvarila je manjak prihoda kao rezultat poslovanja u iznosu 1,3 milijuna kuna, dok preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 12,7 milijuna kuna. Zavod za javno zdravstvo Zadar je u 2019. godini kao rezultat poslovanja ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3,2 milijuna kuna.