Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije trenutno je u provedbi projekta „Green economy and CO2 - GECO2". Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi oko 2,5 milijuna eura, a financira se iz prekograničnog programa suradnje Interreg Italija-Hrvatska.

GECO2 se pridružuje borbi protiv klimatskih promjena razvijajući nove poljoprivredne i industrijske modele. Cilj projekta je uspostava regionalnih centara za promatranje klimatskih promjena kao i predstavljanje hrvatskim i talijanskim tvrtkama novog dobrovoljnog tržišta ugljika kroz ekonomsku valorizaciju poljoprivrednih praksa. Potencijalni kupci su primjerice industrijske ili uslužne tvrtke koje žele na tržištu sudjelovati s održivim proizvodom koji će nositi markicu „CO2 free" čime bi njihovi proizvodi dobili dodanu vrijednost. Projekt bi omogućio stvaranje mreže lokalnih centara za praćenje klimatskih promjena u Jadranskoj regiji i time bi pomogao lokalnim zajednicama u prilagodbi i smanjenju negativnih učinaka klimatskih promjena, navodi voditeljica projekta Ivana Dević iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-e.

U sklopu projekta GECO2 u Benkovcu je održana radionica za poljoprivrednike kojima su prezentirana načela i primjeri zelene ekonomije s naglaskom na trženje ugljičnim dioksidom. Kroz navedenu radionicu poljoprivrednici su imali priliku doznati koja je njihova uloga i koji su načini za smanjenje i zadržavanje emisije ugljičnog dioksida. Također su imali priliku saznati koji su to problemi i mogući scenariji koji bi se mogli dogoditi vezano za ekstremne klimatske promjene. Poljoprivrednici su upoznati i s budućim razvojem tržišta ugljika, modelima tržišta ali i rezultatima i velikoj ekonomskoj koristi takvog trženja.

Voditeljica projekta posebno se osvrnula na osnovne zahtjeve novog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2021. - 2027., osobito one vezane za klimu i okoliš te zelene ekonomije poput tržišta CO2.

Poljoprivrednicima je kroz radionicu predstavljen Europski zeleni plan za novu, održivu i uključivu strategiju rasta i razvoja ekonomije, poboljšanja ljudskog zdravlja i kvalitete života, brige za okoliš i jednake prilike za sve.

Kriza uzrokovana koronavirusom pokazala je koliko smo ranjivi i koliko je važno ponovno uspostaviti ravnotežu između ljudskih aktivnosti i prirode. U središtu zelenog plana nalaze se strategija u pogledu biološke raznolikosti i strategija „od polja do stola", koje ukazuju na novu i bolju ravnotežu između prirode, prehrambenih sustava i biološke raznolikosti radi zaštite zdravlja i dobrobiti naših građana uz istodobno povećanje konkurentnosti i otpornosti Europske unije. Te su strategije ključan dio velike tranzicije koja upravo počinje. Također, novonastala situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa još više daje na važnosti ovakvim projektima jer je neminovno da će se svijet, pa tako i Hrvatska u skoro vrijeme sve više morati okretati vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji s posebnim naglaskom na ekološku proizvodnju, koja u budućnosti mora postati glavni pokretač i nositelj gospodarstva, ističe voditeljica projekta Ivana Dević.