Školski odbor Gimnazije Vladimira Nazora raspisao je natječaj za imenovanje novog ravnatelja. S tog je mjesta nakon 16 godina u saborske klupe otišao Rade Šimičević, a za privremenu vršiteljicu dužnosti krajem kolovoza odabrana je njegova najbliža suradnica Sandra Šango, za koju nema sumnje kako će se javiti na natječaj.

Kandidati za ravnateljstvo mjesto moraju ispuniti standardne uvjete - završen studij odgovarajuće vrste, te najmanje osam godina radnog iskustva u ustanovama ili tijelima državne uprave u sustavu obrazovanja, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Kao treći uvjet navodi se članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji se odnose na nepostojanje zapreka u pogledu kaznene odgovornosti.

Dodatne kompetencije koje će se vrednovati u postupku imenovanja ravnatelja su: poznavanje stranog jezika, osnove digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj se imenuje na mandat od pet godina.