Općina Sali dobit će mobilno reciklažno dvorište! Za projekt vrijedan 236.545,40 kuna povukli su 154.652,77 kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Kroz projekt, koji traje do siječnja 2022. godine, nabavit će se mobilna jedinica (MRD) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada kojom će upravljati trgovačko društvo Mulić d.o.o. Funkcija MRD-a je odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada (opasnih i neopasnih) koji se smiju odlagati u komunalni otpad uz prisustvo operatera koji zaprima otpad od građana i pohranjuje ga u spremnike. U sklopu projekta informirat će se i educirati cjelokupno stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada te pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, sve s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima.

Projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Zaštita okoliša i održivost resursa"

Tehničku pomoć u provedbi projekta Općini Sali pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator čiji angažman Agencije omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere.