Povijesni posao na demontaži i sanaciji obalnog pojasa, kojim će se napokon urediti riva u Zadru, došao je do natječaja za izvođača radova.

Lučka uprava Zadar (LUZ) objavila je javnu nabavu procijenjene vrijednosti 47.957.688 kuna (bez PDV-a) za projekt Rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture Grad Zadar -Poluotok. Prema natječajnoj dokumentaciji, koja je prošla kontrolu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, rok za izvođenje radova je 27 mjeseci.

Rok za predaju ponuda do kraja ožujka podložen je produžetku, a nakon što se predaju ponude, u roku od 45 dana trebala bi se izabrati ekonomski najpovoljnija prema tri kriterija. Uz cijenu ponude koja ne bi smjela biti veća od procjene, bodovat će se dužina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka te iskustvo stručnjaka.

Sramotno stanje zadarske rive za koje je odgovoran Grad Zadar

Prema projektnoj dokumentaciji, koju su napravili u D&Z-u, izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije Obale Petra Krešimira IV zbog velikih troškova podijeljeno je na četiri dijela. Radi se o dužini od 905 metara rive, koja će ostati u sadašnjim gabaritima, dok će se gat, odnosno mul produžiti za 15 metara i vratiti u povijesne dimenzije. Na vrh će se ugraditi bijela lanterna.

Postojeći kamen će se skinuti da bi se obalni pojas injektirao i izgradio za novu kamenu oblogu. Gdje god to bilo moguće, vratit će se stare kamene ploče te će se ugrađivati nove. U natječajnoj dokumentaciji navodi se kako novi kamen mora biti brački, tipa Veselje Unito, te da sve vidljive površine moraju biti grubo štokane po uzoru na sanirani dio Istarske obale.

Projekcija sanacije obalnog pojasa na Liburnskoj obali

Obala Petra Krešima IV preko Istarske povezuje se s Liburnskom obalom u lučki bazen kojim gospodari LUZ. U sklopu projekta radit će se i sanacija 600 metara obalnog pojasa od mosta do bivšeg hotela Beograd na Liburnskoj obali.

Formalno se u dokumentaciji za natječaj kao investitor navodi Grad Zadar, koji je 2019. godine ishodio građevinsku dozvolu prije nego je Vlada donijela odluku o proširenju lučkog područja. Lučka uprava Zadar prebacila je na sebe dozvolu jer su oni nositelji investicije procijenjene na 67.5 milijuna kuna, za koju je 85 posto iznosa dobiveno nepovratno iz EU fondova posredstvom Ministarstva mora.