Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je natječaj za prijem 21 novog djelatnika, od čega 14 djelatnika na određeno, a sedam na neodređeno vrijeme.

Na određeno vrijeme primaju se šest medicinskih sestara/tehničara, jedan prvostupnik sestrinstva, administrativni referent, skladištar, tri pomoćna radnika u zdravstvu/njegovatelj i dvije spremačice.  

Ne neodređeno vrijeme zaposlit će se jedna medicinska sestra/tehničar, psiholog, kućni majstor/ličioc, dva administrativna referenta i još dvije spremačice sa završenom osnovnom školom. 

Što kandidati trebaju priložiti uz zamolbu i uvjete za zaposlenje moguće je pronaći na linku. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, koji je bio 3. ožujka.

Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne novodeći pritom razloge poništenja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.