Od 4. do 5. ožujka u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru održala se dvodnevna radionica, prva iz ciklusa radionica razvoja turističkih proizvoda u sklopu projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd".

Radionica je bila namijenjena svim zainteresiranima za aktivno sudjelovanje u razvoju i ponudi proizvoda iz Kulturnog i kreativnog turizma, kao i svim ostalima koji su na bilo koji način vezani uz navedenu temu.

Radionicu je vodio Daniel Lacko, vlasnik Lacko Outdoor, obrta za usluge i savjetovanje, koji ima dugogodišnje iskustvo u razvoju turističkih sadržaja i ponude na destinacijama, organizaciji i osmišljavanju turističkih, sportskih i promotivnih događaja te u medijima i PR-u. Lacko je više godina bio predsjednik Zajednice pustolovnog turizma pri HGK.

U pripremi i provedbi radionice kao stručnjak za temu Kulturnog i kreativnog turizma sudjelovala je Vida Ungar, vlasnica Bora Fora, obrta za kreativne i druge usluge. Vida Ungar članica je udruge Interpret Europe, krovne europske organizacije za interpretaciju baštine pri kojoj obavlja i funkciju koordinatorice za interpretaciju prirodne baštine.

Na radionici su sudjelovali i predstavnici turističkog i pratećih sektora.

Projekt Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd projekt je pod vodstvom Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, a realizira se u suradnji s partnerima Gradom Biogradom na Moru, Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split i Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS). Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode" (referentni broj: KK.06.1.2.01).

Ciljevi projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd" su:

1. Doprinijeti održivom korištenju odredišta prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode kroz održivi aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini.

2. Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta kako postojećih, tako i novih posjetiteljskih infrastruktura i sadržaja u zaštićenim područjima prirode, posebice u dijelovima nacionalnih parkova i parkova prirode koja se do sada nisu sustavno i učinkovito koristila i valorizirala.

Ovim ciljevima želi se postići opći cilj projekta: doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode u neposrednom okruženju Parka prirode Vransko jezero te na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.

Zainteresirani se pozivaju na sudjelovanje na sljedećoj radionici na temu Ruralni turizam, agroturizam i višenamjenska ruralna gospodarstva koja će se održati 11. i 12. ožujka u prostoru poslovnog inkubatora u Biogradu na Moru.