Nevjerojatno zvuči da netko tko predstavlja prava pacijenata u Zadru, kao što je to dr. Dubravka Finka (inače kontrolorka u HZZO-u) izjavljuje kako u Zadru ne postoji i zapravo još nema potrebe za postcovid ambulantom.

Ona je u zadarskoj bolnici otvorena još u siječnju ove godine na inicijativu dr. Eugenija Basioli Kasap koji sasvim sigurno ima najviše iskustva u liječenju pulmoloških bolesti koje nastaju kao posljedica zaraze korona virusom te je od samog početka angažirana na COVID trećem i najtežem odjelu. Ima iskustva toliko da je nedavno tražila od ravnatelja Bolnice prisutnost psihijatra uživo na tom odjelu, jer je korona zaraza i bolest u kojoj dominira strah kod pacijeneta.

Prisutan je strah i kod liječnika koji izbjegavaju angažman na COVID odjelima na koje se šalju tek završeni doktori medicine, bez elementarnog iskustava u radu s pacijentima, a posebice s posljedicama nepoznate bolesti.

COVID ambulanta funkcionira preko dnevne pulmološke bolnice u kojoj se pacijenti naručuju, potvrdio nam je pročelnik Interne, dr. Dario Nakić. Osim dr. Basioli-Kasap u njoj je angažiran i dr. Željko Čulina, a prema protokolu se vrši kontrolno snimanje pluća s CT-om niže radijacije.

U zadarskoj bolnici na vrijeme je uočena potreba praćenje COVID pacijenata. Oni se praktički nemaju kome ni obratiti a najmanje udruzi Zadarski pacijent kojoj na Interentu nema ni adrese. Dr. Finka kaže kako se njima nisu žalili pacijenti nego se oni obraćaju liječnicima obiteljske medicine, a oni ih naravno upućuju specijalistima.

I tako funkcionira zatvoren krug u kojem se bolnički liječnici žale na doktore primarne medicine, odnosno one koji u koroni mahom pregledavaju pacijente putem telefona. Istodobno je Bolnica pretvorena u pravu "vojnu utvrdu" u koju se puštaju samo oni koji imaju pisani dokaz da trebaju liječničku pomoć.

I sve se vrti oko korone na štetu drugih pacijenata kao i građana na koji se svaljuje krivica i odgovornost za pritisak na Bolnicu i ugrožavanja zdravlja medicinskog osoblja. Kao da Bolnica ne postoji zbog liječenja pacijenata