U Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2021. godinu ubačena su tri projekta. Jedan od njih je napravljen a druga dva su u postupku projektiranja.

Teško da će išta biti od sanacije obalnog zida u Foši u ovoj godini, a koja je prema informacijama iz gradske uprave pretvorena u rekonstrukciju i traži puno novaca koje u Gradu čekaju da im padne kao „mana s neba". Do tada će se nadopuniti projekt koji je u ožujku ugovoren s Obalom iz Splita.

U srpnju je ugovoren „Izrada glavnog i izvedbenog projekta dijela Ulice Krešimirova obala u Diklu". Posao projektiranja od 69 5000 kuna bez PDV-a dobio je a tko drugi nego li D&Z. U izmjena Plana pomorskog dobra dodaje se kako će se izvršiti rekonstrukcija i proširenje dijela ulice Krešimirova obala u Diklu. Kojeg dijela, zašto i kada, s obzirom na to da je potrebno izabrati i izvođača radova a mjesec studeni kuca na vrata.

Jedino što je zbilja napravljeno a tek se uvrštava u Plan za 2021. godinu, jeste uređenje dijela šetnice u velom Ižu koje su more i nevrijeme davno uništili. Novac je dobiven preko Ministarstva mora, pa je bilo i vrijeme da se uvrsti u Plan upravljanja pomorskim dobrom koji u Gradu Zadru baš i nije efikasno a najmanje brižno.