Nakon je Grad Zadar prije godinu dana prodao trošnu kuću na Poljani Požarišće, ona je nedavno srušena. Građevina, površine 110 metara četvornih, prodana je za 1.7 milijuna kuna, a na nju se upisao Albergo u vlasništvu Mite Mičića.

Iako te kuće više nema, iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom, napisali su kako je to „nekretnina na kojoj se trenutno obavljaju radovi". Trebali bi znati s obzirom na obavezu investitora da je za „uklanjanje građevine ili njezina dijela potreban projekt uklanjanja građevine nakon što je tijelu graditeljstva pisano prijavljen početak radova".

Grad više nema ništa s njom po pitanju vlasništva, ističe se u odgovoru, te ne znaju kako će se odvijati „obnova i konačni izgled zgrade koja je predmet rekonstrukcije".

Znaju to zadarski konzervatori kojima smo se obratili novinarskim upitom. "Za pripremne radove na gradilištu je investitor angažirao privatnu tvrtku iz Šibenika, a za projektiranje Studio Lasan iz Zadra", informirao nas je pročelnik Igor Miletić.

On se prethodno očitovao po statusu kuće koje više nema - ostao je vonj crne jame u srcu povijesne jezgre Grada, točnije u dvorištu stambenog bloka iz poslijeratne obnove Zadra.

- Predmetna građevina se nalazi na K.Č.10128 u obuhvatu povijesne jezgre grada Zadra Z-3409 u B zoni zaštite. Zgrada je više desetljeća napuštena, ruševna i van funkcije te su se kao pripremni radovi proveli radovi zaštite gradilišta i podizanje zaštitne skele kako prilikom čišćenja i uklanjanja urušenih dijelova krovišta i međukatne drvene konstrukcije ne bi došlo do opasnosti za susjedne stanare i prolaznike što je propisano od strane ovog Odjela. Prilikom uklanjanja urušene međukatne konstrukcije došlo je do dodatnog urušavanja destabiliziranih nosivih zidova na građevini.

Kako se idejnim projektom predviđao rekonstrukcijski zahvat na zgradi, nove okolnosti i mogućnost pristupa preostalim dijelovima zgrade od stane vještaka statičara stručnim nalazom utvrđeno je da ne postoji tehnički provediv zahvat koji bi elemente konstrukcije koji su preostali nakon zahvata čišćenja i uklanjanja destabiliziranih dijelova građevine koji su i otprije bili neodrživi i opasni za prolaznike doveo u stanje da budu u mogućnosti preuzeti svoju nosivu ulogu.

Kako ostatak građevine nema mogućnost preuzimanja nosive konstrukcije, isti je uklonjen i potrebno je pristupiti projektiranju za zamjensku građevinu. Kao posebni uvjet novog temeljenja i konstrukcije koje će zadovoljiti protupotresne standarde predviđena su zaštitna arheološka istraživanja na terenu, napisano je u zaštitarskom dijelu nadzora novog gradilišta na Poluotoku.

Na toj zgradi nije bila moguća rekonstrukcija s obzirom na statičku nestabilnost, što je utvrđeno i elaboratom Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnine i prije nego je Grad objavio natječaj za prodaju. Zgrada je srušena, a radit će se zamjenska za koju konzervatori također moraju dati svoju suglasnost, a Grad Zadar građevinsku dozvolu. Prema najava novih vlasnika, namjena buduće građevine je hostel ili hotel.