Najavljeno poskupljenje energenata, električne energije ali prije svega plina, oštro će se odraziti na računima građana i velikih potrošača. Nekima od njih, poput Opće bolnice Zadar i ŠC Višnjik, to znači višemilijunsko opterećenje za koje nemaju predviđena sredstva u proračunima.

Zadarska bolnica veliki je potrošač energije - mjesečni računi za plin u zimskim mjesecima, kada je najveće opterećenje u smislu potrebe za toplinskom energijom od 850.000 do 950.000 kWh, u prosjeku iznose 280.000 do 305.000 kn. Tijekom zimskih mjeseci račun za električnu energiju kojom se grije zgrada Poliklinike iznosi oko 300.000, dok je tijekom ljetnih mjeseci kada je veća potreba za hlađenjem cijele zgrade račun oko 420.000 kn. To znači da bolnica godišnje troši preko 7 milijuna kuna na električnu energiju o plin, a u najoptimističnijim najavama računi će ove godine biti duplo veći.

- Nakon 28. veljače kada ističe Ugovor o opskrbi zemnim plinom koji je sklopljen s EVN Croatia Plin d.o.o., zbog kojeg smo djelomično u ugovornom razdoblju po pitanju cijene plina bili zaštićeni, za pretpostaviti je da će se naša ustanova naći u istom položaju u kojem se u ovom trenutku nalaze i druge zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj. Za najavljeno povećanje cijena Opća bolnica Zadar nema predviđena financijska sredstva, te se bojimo da će ionako ograničena sredstva, koja su prvenstveno namijenjena za pružanje zdravstvene zaštite našim bolesnicima, biti nedostatna za podmirenje svih troškova. Kako bismo pronašli odgovarajuće rješenje, a obzirom na novonastalu situaciju u razmatranju smo i svih drugih mogućih alternativnih tehničkih rješenja kombinacije energenata (električna energija, plin, lož ulje), kaže ravnatelj OB Zadar Željko Čulina.

Direktor Višnjika Denis Karlović već je poduzeo prve korake. U planu je postavljanje solara na krov bazena i iznad parkirališta, čime bi se zadovoljilo čak do 50 posto potreba za najvećeg potrošača energije.

- Nedavno smo potpisali godišnji ugovor za opskrbu plinom po vrlo povoljnim uvjetima, pa će nas on umjesto milijun doći 1,3 milijuna kuna. Što će biti sljedeće godine teško je reći jer je plin poskupio oko 400 posto, kaže Karlović.

Već su osjetili povećanje cijena električne energije - umjesto 1,7 milijuna kuna po jednom od dva ugovora s HEP-om, ona će ih ove godine doći 3,4 milijuna kuna. I to je novac koji će negdje trebati naći, a gdje još nije izvjesno.