Grad Zadar uputio je u savjetovanje ugovor za održavanje javne rasvjete na razdoblje od četiri godine, procijenjene vrijednosti od 9,6 milijuna kuna bez PDV-a. Savjetovanje završava sutra, a svi koji su zainteresirani za obavljanje ovog posla mogu se još uvijek javiti Gradskoj uprvi s primjedbama ili prijedlozima oko samog postupka.

Predmet ugovora je povjeravanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za Zonu I, koja obuhvaća 99 lokacija na području gradskih i prigradskih četvrti, otoka, ali i područja uz Pozdrav Suncu te fontane na Poljani Ivana Pavla II. Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu Grada Zadra.

Budući koncesionar morat će redovito pregledavati objekte i uređaje javne rasvjete, održavati javnu rasvjetu ispravnom, što uključuje nabavu materijala za održavanje i uslugu dežurstva. Na svaku pojedinu lokaciju za koju dobije nalog iz Grada, morat će pristupiti najkasnije u roku od 24 sata po pozivu. Usluge koje se tiču sigurnosti dužan je izvršiti i bez posebnog naloga, i to odmah po opažanju ili pozivu policije, vatrogasaca i sl. Po potrebi će pružati uslugu subotom, nedjeljom, praznikom, danju i noću. Nakon zaključenja ugovora u roku od 15 dana organizirat će 24-satno dežurstvo u timu od najmanje dva opremljena i stručna djelatnika, koji će svaki nedostatak na javnoj rasvjeti otkloniti u što kraćem vremenu.

Također, objavit će broj svog dežurnog telefona na koji građani mogu tijekom 24 sata prijaviti svaki nedostatak na javnoj rasvjeti. Pružatelj usluge se obvezuje da će o svim dojavama građana voditi urednu evidenciju.

Nakon završetka savjetovanja slijedi sam natječaj i odabir koncesionara, koji će o javnoj rasvjeti voditi brigu u sljedeće četiri godine.