Predsjednik Udruženja obrtnika Zadar Mladen Malta, koji nakon 12 godina odlazi s tog mjesta, objavio je termine izbora za tijela Udruženja.

Priopćenje s detaljima prenosimo u cijelosti:

U Udruženju obrtnika Zadar 30. ožujka 2022. godine održana je godišnja izvještajna sjednica Skupštine, na kojoj su članovi između ostalog donijeli Odluku o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Zadar za mandatno razdoblje 2022. - 2026. godine.

Sukladno prednje navedenoj odluci pozivi su poslani na adresu sjedišta obrta svim aktivnim obrtnicima za sudjelovanje na sastancima zborova pojedinog Ceha, sukladno registriranoj glavnoj djelatnosti.

Termini pojedinih zborova, koji će se održati u prostorijama Udruženja obrtnika Zadar, na adresi Špire Brusine 11, su sljedeći:

- utorak, 26. travnja
u 13,00 sati - Zbor Ceha uslužnog obrta
u 19,00 sati - Zbor Ceha proizvodnog obrta
- srijedu, 27. travnja
o u 10,00 sati - Zbor Ceha ugostiteljstva i turizma
o u 13,00 sati - Zbor Ceha intelektualnih usluga
o u 19,00 sati - Zbor Ceha graditeljstva
- četvrtak, 28. travnja
u 13,30 sati - Zbor Ceha trgovine
u 19,00 sati - Zbor Ceha prijevoza osoba i stvari na kopnu i moru
- ponedjeljak, 2. svibnja
u 9,00 sati - Zbor Ceha ribarstva, marikulture i poljodjelstva

Sukladno prednje navedenoj odluci, izbori će se na razini Udruženja provoditi do 19. svibnja, kada će se održati konstituirajuća sjednica Skupštine.
pO
Kandidati za predsjednika Udruženja moraju ispunjavati slijedeće kriterije, a prijedlog za kandidaturu, zajedno sa propisanom dokumentacijom, podnijeti Udruženju obrtnika Zadar najkasnije do 10. svibnja do 12,00 sati:

- kandidaturu mora predložiti ovlašteni predlagač (Upravni odbor Udruženja ili 1/3 članova Skupštine Udruženja)
- mora obavljati gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
- mora biti aktivan u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godine,
- mora dokazati da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak
- mora uredno ispunjavati obveze plaćanja komorskog doprinosa
- mora imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa

Članovi tijela Udruženja obrtnika Zadar nadaju se pozitivnom odazivu članova na ove izbore te većem broju obrtnika zainteresiranih za rad u tijelima i uključivanje u aktivnosti Udruženja.