Staklenici, kako se kolokvijalno nazivaju ostakljene ugostiteljske terase, nedefinirana su pojava u Zadru, a vjerojatno i u drugim urbanim sredinama. I dok se po rješenju građevinske inspekcije ostakljena terasa u kompleksu Tvornice kruha mora ukloniti jer nema papire, najnovija u povijesnoj jezgri je za sada prepuštena komunalnim redarima.

Takav smo odgovor dobili iz Grada Zadra kada smo pitali da nam se očituju prema ostakljenim terasama na javnoj površni čije korištenje ugostitelji plaćaju. Međutim, iz Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje ni slova o tom zatvaranju prostora koji ima status javne površine, a vlasništvo Grada.

Pitali smo i konzervatore jer se jedan vlasnik ugostiteljskoj objekta svojedobno žalio da od njih nije dobio nikakva odgovor na traženje suglasnosti. Pa je i on ostaklio svoju terasu, odnosno ugradio pergolu. Time se naravno, proširuju unutrašnji ugostiteljski objekti.

Pročelnik Konzervatorskog odjela, Igor Miletić potvrdio nam je kako za takve zahvate treba imati određene papire da bi oni dali uvjete.

„Sve gradnje u Povijesnim jezgrama kao i one izvan obuhvata kulturno povijesnih cjelina prvenstveno su kategorizirane Zakonom o građenju i za iste je sukladno zakonskim odrednicama potrebno izraditi idejni / glavni projekt koji se daje javno pravnim tijelima na uvjete. Kategorizacije su određene za jednostavne građevine i sukladno tome i potrebna dokumentacija i odobrenja ili složene sa drugom razinom dokumentacije i dozvola.

Ovisno o razini zahvata u kulturno povijesnim cjelinama gradova i općina, investitor je dužan putem ovlaštenog projektanta ili osobno zatražiti posebne uvjete i nakon implementiranih uvjeta u Glavni projekt ishoditi ili Potvrdu Glavnog projekta ili Rješenje o prethodnom odobrenju za one zahvate koji ne idu na Građevinsku dozvolu. Legalnost gradnji ovisi o tome je li je graditelj zadovoljio sve propisane procedure", napisao je pročelnik Miletić.

Koliko je uvjeta izdano od strane konzervatora, jesu li objekti koji se nalaze na površinama u vlasništvu Grada Zadra dobili sve papire, to su pitanja za nastavak ove teme koja se po svemu sudeći, nalazi u sivoj zoni.