Lučka uprava Zadar odabrala je osam od 14 kandidata za lokaciju postavljanja štanda za brodski izlete od 1. lipnja 2022. do 30. rujna 2022. godine.

I to na Istarskoj obali umjesto Liburnske koja neće biti završena prije srpnja kada se mogu vratiti na staro mjesto.

Na početnu cijenu od 8000 kuna Lučka uprava je dobila najvišu ponudu pašmanskog obrta Maslina na 181 tisuću kuna. Brodooprema iz Zadra ponudila je 157 tisuća kuna. Na istoj adresi Brodopreme bio je registriran obrt Leut koji je 2019. i 2021. godine licitirao s najvećom ponudom od 81 tisuću i 94 tisuće kuna kada je lani bio natječaj za koncesije na Liburnskoj obali.

Ostali izabrani ponuđači nisu toliko ekstremni kao ova dva koja mogu i odustati od potpisivanja ugovora. Najnižu ponudu dao je Felicio tours od 19 999 kuna.

Odluku o izboru koncesionara donijelo je Upravno vijeće, a rok za žalbe od 10 dana završen je ovog vikenda.