Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratskog građanstvo Vlade RH za rani i predškolski odgoj i obrazovanj, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održala se 25. i 26. svibnja u vidu hibridnog stručnog skupa: na Zoom platformi i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Dječji vrtić "Sunce", Zadar ove je godine na Nacionalnoj smotri projekata izložio je projekt "Kako stabla mogu spavati, kada auti stalno bruje, a ljudi viču?". Nositeljice projekta dolaze iz područnog objekta DUGA: Kornelija Pahljina, Vedrana Vulić, Elena Kurta te u ulozi suradnika na projektu Martina Rados. 

- Sretni smo i ponosni što je vrijednost našeg projekta prepoznata te što se isti našao među projektima koji su izloženi na smotri nacionalne razine, kazala je ravnateljica DV "Sunce" Mirjana Miočić.