Zadarska županija objavila je 13. srpnja natječaj za voditelja Odsjeka za EU fondove u Odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove kojem je pročelnik Danijel Segarić.

Uz najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima, traže se kandidati koji su magistar struke ili stručni specijalist društvene, prirodne, tehničke, biotehničke ili humanističke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti.

Rok za prijavu je 8 dana. Standardni je to natječaj kojim se u više od dvije trećine teksta propisuju prednosti zaposlenja koje se ostvaruju prema zakonu o braniteljima i zakonu o civilnim stradalnicima.

I dok su za tri odsjeka određeni voditelji: Katarina Skelin, Davor Lonić i Dario Ivankov, koji su prije nove sistematizacije u Županiji bili pomoćnici pročelnika, Odsjeka za EU fondove zasniva se na  vježbenici.

Naime, Lana - Kira A.M. Mišurac, mag.oec. zaposlena je na radnom mjestu kao viša stručna suradnica - vježbenica.