Gradonačelnik Zadra Branko Dukić potpisao je odluku o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2022./2023. godinu.

Grad Zadar je u nekoliko posljednjih godina u cjelokupnom iznosu financirao nabavu drugih obrazovnih materijala (odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda i geografski atlas za učenike 5. razreda) za sve učenike osnovnih škola grada Zadra.

Kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad Zadar će za školsku 2022./2023. godinu u cjelokupnom iznosu financirati nabavu drugih obrazovnih za sve učenike osnovnih škola grada Zadra, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

Nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala provode osnovne škole sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a sredstva su osiguravana u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu, navodi se u odluci gradonačelnika Dukića.